Avui, dia 8 de març de 2018, està convocada una vaga general feminista emmarcada en el dia Internacional de la Dona. La vaga està convocada per la Comisión8M, integrada per organitzacions feministes de tot el país.

La vaga feminista és una mobilització de caràcter social que reivindica la necessitat de promoure canvis per aconseguir la igualtat real de les dones i els homes. Convocada a tot el món per reivindicar la igualtat de drets i oportunitats, evidenciar el paper de la dona en els denominats treballs invisibles, que sostenen la vida quotidiana i l’economia. També posar fi a totes les formes de violència masclista.

El manifest del 8 de març i la seva corresponent mobilització vol també evidenciar l’oposició clara a la bretxa salarial del 25% entre homes i dones. El fet que les dones treballen gairebé el doble d’hores a casa que els homes, recaient en les seves esquenes el treball no remunerat i de cures. També visibilitzar la manca de dones en llocs directius de les empreses.

És possible consultar el manifest en el següent enllaç.