Es convoca assemblea general de l’Associació Valenciana de Sociologia, amb els següents assumptes:

1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Informe d’activitats.
3. Elecció de president/a i junta directiva.
4. Intervenció del nou/nova president/a.

Data: 12 de febrer de 2021
Hora: 12h00
Lloc: En principi, l’assemblea tindrà lloc en línia. S’informarà oportunament de la creació de la sala virtual, de la forma d’accedir-hi i del procediment de votació. Cas d’haver-hi un canvi en les circumstàncies, es modificaria la convocatòria, amb la suficient antelació.

Tindran dret a vot els socis i sòcies que hagen fet efectiva la quota de 2020 abans del 31 de desembre. El cens provisional es farà públic el 7 de gener de 2021, el definitiu el 14 de gener. Es podran presentar candidatures fins al 21 de gener.

El president de l’AVS
Ernest Garcia

Nota.- La informació sobre el procediment d’afiliació i cotització, així com sobre els estatuts de l’associació, a
https://associacivalencianadesociologia.wordpress.com/