AFILIACIÓ A LA A.V.S. / AFILIACIÓN A LA A.V.S.

UNEIX-TE I AFILIA’T A LA A.V.S. !

Les quotes d’inscripció anual són:

 • Quota normal: 60€
 • Quota reduïda: 30€ – estudiants i persones en atur.

Passos per formalitzar la inscripció:

 1. Realitza l’ingrés o transferència al compte:
  • IBAN: ES72 3058 2607 1927 2000 7540
  • Concepte: El teu DNI i el teu nom complet (12345678A Nom Cognoms)
 2. Una vegada pagada la quota emplena el següent formulari.
 3. Envia el justificant de pagament de la teva entitat bancària a: tesoreria@avs-sociologia.com.

Vols mantenir-te informat de les últimes notícies publicades per l’AVS? Subscriu-te!


¡ ÚNETE Y AFÍLIATE A LA A.V.S. !

Las cuotas de inscripción anual son:

 • Cuota normal: 60 €
 • Cuota reducida: 30 € – estudiantes y personas en paro.

Pasos para formalizar la inscripción:

 1. Realiza el ingreso o transferencia a la cuenta:
  • IBAN: ES72 3058 2607 1927 2000 7540
  • Concepto: Tu DNI y tu nombre completo (12345678A Nombre Apellidos)
 2. Una vez pagada la cuota rellena el siguiente formulario.
 3. Envía el justificante de pago de tu entidad bancaria a: tesoreria@avs-sociologia.com.

¿Quieres mantenerte informado de las últimas noticias publicadas por la AVS? ¡Suscríbete!

Síguenos en: